Bezvýkopová metoda obnovy vodovodních a kanalizačních řadů

Grundoburst

je hydraulické zařízení pro obnovu a zvětšení dimenze již nevyhovujících sítí metodami berstlining, relining nebo redukční metodou od průměru DN 80 do DN 400mm z těchto materiálů:

Litina, ocel, kamenina, beton, plast.

Nové potrubí může být vtahováno vcelku – potrubí PE-HD vinuté nebo svařované v tyčích.V případě rekonstrukcí kanalizačních sítí může být také použito speciální bezhrdlové kanalizační potrubí, nebo potrubí z tvárné litiny.

Tato metoda je vysoce efektivní a nevyžaduje velké stavební jámy, dopravní omezení jsou minimální a nedochází k narušení zpevněných povrchů.

Naše společnost je vybavena strojem:

GRUNDOBURST 800G -380 kN tlačná síla a 770 kN tažná síla

100m trhacích tyčí

Nože na litinové a ocelové potrubí v dimenzích:

100,150,200mm

Rozšíření:

145,205 a 280mm pro vtahování nového potrubí PE-HD 90, 110,160 a 225mm

Příslušenství:
Zatahovací hlavy pro vtahování PE-HD 90,110,160,225 a 315mm
Zatahovací hlavy pro vtahování litinového potrubí 100 a 150mm

Stroj je možné nasadit na obnovu kameninového, betonového, ocelového, plastového nebo litinového potrubí. Dle stávajícího potrubí a požadavku na nové potrubí, zvolíme vhodné nástroje a možnost provedení Vámi zadané zakázky. A to od Ø80 – 400mm.