Bezvýkopové zemní práce

  • Výhody využití bezvýkopové techniky

Naše firma Interglobal driling zajišťuje zemní protlaky pomocí speciálních technologií, které se osvědčují více než 35 let. Při provádění bezvýkopových zemních prací používáme kvalitní technické vybavení. Zemní protlaky nabízíme zejména stavebním firmám, které se zabývají plynárenstvím, pokládkou vodovodních a kanalizačních řadů, ale i instalace chrániček pro elektrické sítě v místech, kde je potřeba rychle překlenout nějakou překážku.

Jaká je výhoda zemních protlaků oproti běžným výkopovým metodám? Zemní protlaky Vám ušetří mnoho času i finančních prostředků. Díky kvalitní a léty prověřené technologii lze provádět zemní práce bezvýkopovou technikou, což má mnoho výhod. V místech, kde se nachází pozemní komunikace, železniční tratě nebo rušná křižovatka, by omezení provozu vyvolalo mnoho potíží. Přenechejte tyto starosti naší firmě a neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem.

S využitím zemních protlaků jsme schopni podvrtat tyto problémové úseky téměř bez omezení provozu. Výkop provedeme rychle a spolehlivě, odpadají dlouhé uzavírky tratí a následná oprava povrchu, který je při běžných výkopových metodách zničen. Jedním z našich nejdůležitějších strojů pro zemní protlaky je Grundomat. Grundomat je vybaven pohyblivou hlavicí, která narušuje okolní zeminu a pěchuje ji kolem sebe. Tento stroj je schopný zvládnout zeminu jakékoli tvrdosti. Rychlost výkopu je okolo 10 metrů za hodinu. Zemní protlaky jsou rychlejší metoda, než běžné metody s využitím povrchových výkopů. Grundomat je přesný a výkop ihned zajistí tím způsobem, že za sebou vtahuje ochranné trubky z plastu nebo oceli.