Při řízených horizontálních vrtech využíváme samohybnou vrtací soupravu Grundodrill, která je vybavena příklepem, ukotvovacím zařízením s hydraulickým kladivem, opěrnými radlicemi a poloautomatickým podavačem vrtacích tyčí. Řízené horizontální vrty lze provést pomocí Grundodrillu až do vzdálenosti 150 metrů a průměru 600 mm. Metoda řízených vrtů v mnoha případech urychlí zdlouhavé výkopové práce, jinde je téměř nezbytná. Představte si, jak by bylo složité zavést elektrické vedení nebo vodovodní potrubí v místě, kde teče řeka. S technologiemi řízených vrtů jsou tyto situace řešitelné. Potřebuje-li rychle vyřešit realizaci inženýrských sítí nebo pokládku potrubí, kontaktujte nás zde .

Naše firma spolupracuje s mnoha stavebními firmami a běžně řeší situace jako je vedení řízeních vrtů pod komunikacemi, prováděli jsem i řízené vrty pod dálnicí D1. Zastavení provozu na této komunikaci by mělo fatální následky. Výhodou řízených vrtů je jejich velká přesnost. S využitím technologie Grundodrill a přídavným naváděcím zařízením Digi Trak Eclipse provádíme řízené vrty s přesností na několik centimetrů. Podzemní lokační systém Digi Trak Elipse je vybaven přehledným displejem pro snadné ovládání. Zobrazuje polohu vrtací hlavice a umožňuje vzdálené řízení ve směrech vlevo/vpravo a nahoru/dolů.

Naše firma je schopna zajistit i měření zatahovaného potrubí. Pomocí speciálního zařízení Grundolog III jsme schopni změřit zátěž (tažné síly) působící na zatahované potrubí, vše je tedy pod kontrolou a nedochází k přetížení potrubí a jeho porušení vlivem silného tlaku. Spolehněte se na naši vynikající techniku a dlouholetou praxi pro úspěšné zvládnutí řízených vrtů.Grundodrill je samohybná vrtací souprava s vlastním pohonem umístěným na lafetě, souprava je vybavena příklepem, ukotvovacím zařízením s hydraulickým kladivem, opěrnými radlicemi a poloautomatickým podavačem vrtacích tyčí. Grundodrill slouží pro bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí, zejména pro podvrtávání komunikací, železničních tratí, parkovišť a vodních toků až do vzdálenosti 500 metrů a průměru 600 mm.

Grundodrill – základní popis vrtací lafety