Ceny jednotlivých zakázek u bezvýkopové technologie vám můžeme sdělit po vyplnění našeho krátkého dotazníku. Ceny prací se liší v závislosti na  profilu zatahovaného, nebo rekonstruovaného potrubí, půdních podmínkách, objemu zakázky a dalších kritérií, které jsou u každé jednotlivé zakázky jiné.